De SW-meter

Sturen vanuit Missie en Visie op
uw organisatiedoelstellingen

Normeren, meten en sturen: mensen in verbinding!

Voordelen van de SW-meter voor uw organisatie:
  • Sturen op processen en directiedoelstellingen
    via plan-do-check-act cyclus;
  • Moderne multifunctionele cockpit: (Compas) analyses,
    CliŽntontwikkeling, HR, FinanciŽn, Subsidies, Trajecten);
  • Reeds gerealiseerde koppelingen met cliŽntvolgsystemen,
    (o.a. Compas), ERP (o.a. AFAS), Excel, etc.

Functionaliteiten van de
SW-meter zijn o.a.:

Dashboard

Een goed en praktisch overzicht van alle relevante prestaties (op teamniveau, directie en bestuursniveau) op de perspectieven van de Client(ontwikkeling), Tevredenheid, Financieel en HR. Dus uw organisatie vanuit meerdere perspectieven bekeken.

Automatische koppeling

Er kan gekoppeld worden met diverse clientvolgsystemen (standaard Compas koppeling), financiŽle, HR systemen (zoals AFAS) en eigen systemen. Hierdoor heeft u dus altijd complete en actuele gegevens. Ook is er een enquetemodule (cliŽnt, medewerker etc.).

Plan-Do-Check-Act Cyclus

Via de ingebouwde Plan-Do-Check-Act cyclus worden medewerkers begeleidt in de door hen uit te voeren acties. Daarmee worden de resultaten van uw organisatie op alle niveaus verbeterd.

Eigen indicatoren

Wilt u op bepaalde aspecten binnen uw organisatie de nadruk leggen? Het is mogelijk om eigen indicatoren toe te voegen aan het dashboard. Dit kan bovendien voor uw eigen instelling of meerdere vestigingen tegelijk.

Focus probleemgebieden

Per indicator wordt de status aangegeven. Als een indicator in het rood staat, ziet u dit direct. U kunt vervolgens de gegevens analyseren en met de verantwoordelijken bespreken wat er gedaan moet worden om de situatie te verbeteren (in het groen te brengen).

We gaan verder...

Als een instelling hulp nodig heeft bij het implementeren van resultaatgerichte bedrijfsvoering, kunnen wij ervaren consultants inzetten. Deze consultants ondersteunen het hele traject van doelen stellen, meten, normeren tot trainen/managementcoaching.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie.
  • Verstuur

Dť SW-meter

Onze gegevens

Website: www.deSWmeter.nl
E-mail: info@deSWmeter.nl
   
Telefoon: 088-3040410
   
Adres: Burg. Roelenweg 26, Zwolle
Post: Postbus 425, 4000 AK Zwolle